bernt-aksel.jensen@ffk.no | 18 oktober 2017

En viktig røst i øst!

Du er her: Forside
kart


Regionrådets medlemmer vil utvikle samarbeid

Skoleeierskap er viktig for kommunene

Øyvind Glosvik, Høgskolen på Vestlandet

Dosent Øyvind Glosvik fra Høgskolen på Vestlandet holdt seminar for regionrådet om den viktige skoleeierrollen.
Regionrådet tar rollen som skoleeier på største alvor. Kommunene i Øst-Finnmark vil utvikle et samarbeid med tanke på å få tiltak som kan bedre resultatene i grunnskolene og gjøre elevene bedre i stand til å gjennomføre videregående skole.
Rådet ber dessuten at Storting og regjering tar ansvar for å bygge ut ny og større kraftlinje til Øst-Finnmark for å utvikle industripotensialet i regionen.

2017-03-10

Regionrådet drøfter skole og utdanning i øst.

ØFR hos Unervisningsdep

Når Øst-Finnmark regionråd møtes 20. og 21. februar i Kirkenes er det skole som står på dagorden. Nærmere bestemt om hvordan kommunene kan samarbeid seg imellom for å bedre resultatene i grunnskolene i regionen. Dernest hvordan samarbeidet med videregående skole kan bedres slik at elevene kommer seg gjennom skoleløpet både bestått og fornøyd med ny kompetanse.
 

2017-02-08

Reformenes tid drøftet

Hektisk møte for Øst-Finnmark regionråd

Fylkesordfører Runar Sjåstad og Robert Jensen

Øst-Finnmark regionråds møte i Vadsø 3. og 4. oktober ble et møte hvor reformer stod i fokus. Diskusjonene gikk omkring kommunereformen, regionreformen (fylkeskommunen), om fylkesmannsrefomen og om nærpolitireformen. Ja til og med forslaget om etablering av 110-sentralen i Finnmark må kalles en sturkturreform. Det samme må regjeringas forslag til å endre kongekrabbeforvaltningen kalles. Alt dette og enda mer opptok regionrådet i et par heftige dager i Vadsø.
Her framlegger fylkesordfører Runar Sjåstad fylkeskommunens syn på reformen, mens regionrådsleder Robert Jensen følger med.

2016-10-18

Solid innsats fra alle kommuner

Spennende møter i Oslo for regionrådet

20160601_083824

Øst-Finnmark regionråds møterunde i Oslo i månedskiftet mai-juni ble en suksess. Rådet møtte med 22 medlemmer og fikk innpass i fire departement samt på Stortinget. Fra alle kommuner ble det spilt inn aktuelle saker som angår hele Øst-Finnmark, samt enketsaker som opptar ordførere i de ulike kommuner.

2016-06-23

Regionrådet møttes i Tana med mange spennende saker til debatt

FeFo, utdanning, kommunereform og skoleeierskap på dagorden

ØFRmøte nov 2015

Hvordan skal FeFos strategier for forvaltningen av Finnmarksgrunnen, var ett av de tema Øst-Finnmark regionråd drøftet da de møttes mandag 9. november i Tana. Et annet viktig tema er tilbud om økt kompetanse i Øst-Finnmark gjennom samarbeid med Universitetet i Tromsø. Regionrådet og UIT samarbeider om å få etablert flere studier og styrket utdanningstilbudet for kommunene i øst. Noe som vil sikre rekruttering til barnehager, skoler, samt helse og omsorgstilbudene kommunene som yter til sin befolkning. I tillegg ble rådets medlemmer skolert i å være skoleeiere.

2015-11-13