th@ofr.no | 24 september 2018

En viktig røst i øst!

Du er her: Forside
kart


Øst Finnmark Regionråd samlet i Kjøllefjord

30 og 31 August holdt Øst-Finnmark Regionråd møte i Kjøllefjord. I strålende sensommervær ble det to intense dager i Kjøllefjord der viktige tema ble presentert og drøftet.

2018-09-10

Uttalelse fra Øst-Finnmark regionråd.

Øst-Finnmark Regionråd er et fellesorgan for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig herunder interkommunale løsninger.

Øst-Finnmark Regionråd behandlet på sitt regionrådsmøte den 30/31 August 2018 under sak 19 c. Fremdrift i forhold til 110 sentralen og brevet som var kommet fra Vest-Finnmark regionråd om informasjon knyttet til etablering av 110 sentralen i Kirkenes

2018-09-06

Daglig leder’s hjørne

Kjære Øst-Finnmark Regionråds Venner!

Som man ser av bilde ut fra mitt kontor, så er det litt mørke skyer i horisonten men solen er i ferd med å fortrenge dem, samtidig som torghandelen fra øst gleder både lokalbefolkningen og turister med sine mer eller mindre eksotiske varer. Med andre ord, det ser lyst ut for Øst-Finnmark!

2018-06-01

Styret vedtok på styremøte den 14 Mai to uttalelser.

Det ble lagd en uttalelse knyttet til rekefiske i fjordene i Finnmark som blant annet ble sendt til både nærings og fiskeridepartementet og fiskeridirektoratet. I tillegg vedtok styret en uttalelse som støttet Vest-Finnmark regionråd sitt  uttalelse om rassikring av veiene i Finnmark.

2018-05-15