bernt-aksel.jensen@ffk.no | 26 september 2017

En viktig røst i øst!

Du er her: Forside
kart


Robert Jensen ny leder for ØFR

Robert Jensen

Ordfører Robert Jensen i Vardø er blitt valgt til ny leder for Øst-Finnmark regionråd. Ny nestleder er ordfører Stine Akselsen, Lebesby kommune. Valget skjedde på møtet 10. november på regionrådets møte i Tana. Frank M. Ingilø fortsetter i styret som medlem. Valgene er for kommende kommunestyreperiode.
 

2015-11-13

Regionrådet ønsker å bidra til kompetanseheving i Øst-Finnmark

Satser på høgere utdanning i øst

DSCF9364

Øst-Finnmark regionråd hadde mange viktige saker på dagsorden da de møttes på Tana bru 8. og 9. juni. Satsing på at alle kommuner i øst skal få et desentralisert og distribuert studietilbud på høgskole eller universitetsnivå har vært en viktig sak. Kommunereformen og kommunene oppgaver og samarbeid ble drøftet. I tillegg flere uttalelser om infrastruktur i østfylket.

2015-06-18

Utdanning i fokus

Avtale UIT og ØFR

Regionrådet satt fokus på utdanning på alle nivåer da de møttes til sitt første møte i 2015 i Kirkenes. Det ble etablert en samarbeidsavtale med Univeristet i Tromsø som har som mål å sikre bedre vilkår og mer høgere utdanning til studenter i Øst-Finnmark som ble underskrevet av prorektor Wenche Jakobsen og leder Frank M. Ingilæ..

2015-02-25

Utviklingen i Øst-Finnmark fokusert

Vellykkede Oslomøter

Øfr i Oslo

Protokoll fra møte nr. 3/14, tirsdag 16. og onsdag 17. september 2014.

Møtet ble holdt i Oslo: Olje og energidepartementet (bildet), Kommunal og moderniseringsdepartementet, Nærings og fiskeridepartementet samt på Stortinget. På bildet ser vi olje og energiminister Tord Lien hode innledning om departementet til regionrådets medlemmer.

 

2015-02-25

Regionrådet bekymret utviklingen innen fiskerinæringa

Fisken må til Finnmark for å skape aktivitet

Innvandrermonumentet

Øst-Finnmark regionråd er bekymret for utviklingen innen fiskerinæringa. Spesielt at fisken som var tiltenkt levert i Finnmark ikke kommer på land. Dermed går det ut over sysselsettinga og bosetting i kystkommunene. Rådet sier klart fra at om ikke leveringsforpliktelsene blir fulgt opp må fiskekonsesjonene overlates til andre som kan fange fisk og skape ønsket aktivitet.

2014-03-04

Finnmark og Murmansk må bli ny grenseboersone

Større grenseboer sone i øst ønskes

Møte med kommunalminister ØFR 1-14

Øst-Finnmark regionråd seg for seg en større grenseboersone. Rådet ønsker at hele Finnmark fylket og Murmansk oblast (fylke) skal inngå i en framtidig grenseboersone. En sone hvor ferdsel kan foregå på en friere måte enn i dag og hvor folk kan arbeide på begge sider av grensene. En sone som kan få nærmere 400.000 innbyggere.

2014-03-04