Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Daglig leder’s hjørne.

I forbindelse med innføring av ny kommunelov er det også besluttet at regionrådene i dagens form vil bli nedlagt. Derfor er vi nå inne i en prosess sammen med medlemskommunene for å få tilpasset oss til den nye kommuneloven. Den største endringen for publikum er at vi ikke lenger kan kalle oss et Regionråd, men skal hete et interkommunalt politisk råd. Derfor vil Øst-Finnmark Regionråd i løpet av høsten endre navn til Øst-Finnmark Interkommunale politiske råd, forkortet til Øst-Finnmark Rådet. Denne endringen må først vedtas i de respektive kommunene før den trer i kraft.

sommer19

Daglig leders hjørne.

Sommeren i Øst-Finnmark er over oss. Selv om temperaturen ikke er all verden og behov for soling og bading ikke er påtrengende, er det en sitrende forventning om at plutselig får vi noen fantastiske dager der gradestokken sniker seg over 20 grader. Da kan vi i løpet av vinteren, mens vi sprengfyrer, minnes sommeren 2019 og si til oss selv «jo da, i 2019 hadde vi en fin sommer». Manns minne er som sagt nokså kort.

Det har dessverre ikke blitt så mange innlegg i daglig leders hjørne den siste tiden, men det betyr absolutt ikke at det ikke skjer noe hos oss. Snarere tvert imot.

Det er vel allerede noen som har lagt merke til at vi har «modernisert» layouten på hjemmesiden vår. Selv om alt ikke er helt på plass ennå, håper vi den skal bli enda mer informativ når alt er på plass.

Regionrådet har også vært gjennom en prosess der vi har gjort noen oppdateringer på strategiplanen. Den vil også bli lagt inn på hjemmesiden etter hvert.

I forbindelse med innføring av ny kommunelov er det også besluttet at regionrådene i dagens form vil bli nedlagt. Derfor er vi nå inne i en prosess sammen med medlemskommunene for å få tilpasset oss til den nye kommuneloven. Den største endringen for publikum er at vi ikke lenger kan kalle oss et Regionråd, men skal hete et interkommunalt politisk råd. Derfor vil Øst-Finnmark Regionråd i løpet av høsten endre navn til Øst-Finnmark Interkommunale politiske råd, forkortet til Øst-Finnmark Rådet. Denne endringen må først vedtas i de respektive kommunene før den trer i kraft.

Våren 2019 ga oss i Øst-Finnmark en glad nyhet da Statnett vedtok å starte konsesjonsbehandlingen av 420Kv linjen mellom Skaidi og Varangerbotn. Sammen med mange andre har dette vært en sak Øst-Finnmark Regionråd har jobbet intenst med over mange år. Det viser at det nytter å stå på overfor sentrale myndigheter, Storting og Regjering, når man har viktige samfunnsmessige infrastrukturprosjekter som må løses.

Regionrådet har derfor også engasjert seg og gitt politisk støtte til utbygging av hydrogenprosjektet i Berlevåg, hurtigbåt over Varangerfjorden mellom Vadsø og Kirkenes, og ikke minst den Arktiske jernbanen mellom Rovaniemi og Kirkenes. Når det gjelder den Arktiske Jernbanen har styret i Regionrådet vedtatt at vi i samarbeid med Sør-Varanger Utvikling skal avholde et seminar om hvilke ringvirkninger et slikt prosjekt kan ha på hele Øst-Finnmark. Planen er at dette seminaret vil bli holdt i løpet av høsten.

Øst-Finnmark Regionråd er prosjektleder for et spennende og viktig prosjekt som går ut på å kartlegge datakunnskapene ute blant de ansatte i kommunene i Øst-Finnmark. Denne kartleggingen skal lede til at de ansatte skal få skreddersydde opplæringskurs der det er behov for det. Sør-Varanger Kommune har allerede startet et pilotprosjekt som man skal kunne trekke erfaringer fra. Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Den 21 juni la regjeringen frem Kvotemeldingen. Denne meldingen kan få stor betydning for fiskeriene i fylket. Her kommer kommunene og regionrådet til å komme med høringsinnspill i løpet av høsten.

Vi går inn i kommunevalgkampen, og en høst som vil bli den siste som Finnmark fylke. Fra nyttår av vil vi bli en del av regionen/fylket Troms og Finnmark. Det blir både spennende og utfordrende for oss som arbeider i en organisasjon hvor hovedmålet er samarbeid, synliggjøring og å fremme interessene til et en region. Hvordan vi skal få dette best til, blir en av de viktige sakene våre nye folkevalgte vil måtte diskutere når vi samles på forvinteren.

Fortsatt god sommer og godt valg til høsten!