th@ofr.no | 24 mars 2019

En viktig røst i øst!

Du er her: Forside
kart


Hørings uttalelse fra Øst-Finnmark regionråd

Øst-Finnmark Regionråd er et fellesorgan for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig herunder interkommunale løsninger

Øst-Finnmark Regionråd behandlet på sitt regionrådsmøte den 30/31 August 2018 under sak 13 Utvikling av grønn energi i Finnmark, innspill til NVE sin høring om nasjonal ramme for vindkraft.

2018-10-19

Daglig leder’s hjørne

Kjære Øst-Finnmark Regionråds Venner!

I mitt siste innlegg før ferien så lovet jeg å være tilbake i August med en oppsummering, og nå skriver vi allerede oktober!

2018-10-15

Øst Finnmark Regionråd samlet i Kjøllefjord

30 og 31 August holdt Øst-Finnmark Regionråd møte i Kjøllefjord. I strålende sensommervær ble det to intense dager i Kjøllefjord der viktige tema ble presentert og drøftet.

2018-09-10

Uttalelse fra Øst-Finnmark regionråd.

Øst-Finnmark Regionråd er et fellesorgan for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig herunder interkommunale løsninger.

Øst-Finnmark Regionråd behandlet på sitt regionrådsmøte den 30/31 August 2018 under sak 19 c. Fremdrift i forhold til 110 sentralen og brevet som var kommet fra Vest-Finnmark regionråd om informasjon knyttet til etablering av 110 sentralen i Kirkenes

2018-09-06