th@ofr.no | 24 april 2019

En viktig røst i øst!

Du er her: Forside
kart


Statnett beslutning om å konsesjonssøke 420 kV linjen Skaidi –Varangerbotn.

PRESSEMELDING

Statnett beslutning om å konsesjonssøke 420 kV linjen Skaidi –Varangerbotn, en milepel for Øst-Finnmark.

2019-03-28

Uttalelse fra regionrådet

Deregulering av drosje næringen.

Øst-Finnmark Regionråd ber regjeringen sørge for at drosjenæringens får en lovregulering som gir best mulig tilbud til brukerne, og samtidig tilfredsstillende arbeidsforhold for sjåfører og forutsigbarhet fra drosjeeierne

2019-03-12

Uttalelse fra regionrådsmøte 26-27 Februar

Viktig med tilstrekkelig politiberedskap i distriktene.

Øst-Finnmark Regionråd ber derfor Finnmark Politidistrikt om å prioritere de nye stillingene slik at distrikter får så kort responstid som mulig og at det finnes døgnkontinuerlig vakt i helgene.

2019-03-10

Uttalelse fra regionrådsmøte 26-27 Februar

Rutegående godsruten på kysten, viktig for regionen.

Øst-Finnmark Regionråd ber regjeringen om å se på insitamenter som kan gi rederiene grunnlag for å vurdere nedleggelsen av godsruten på kysten av Øst-Finnmark på ny.

2019-03-10

Høringsuttalelse fra regionrådsmøte 26-27 Februar

Høring – tekniske endringer i Finnmarksloven

Øst-Finnmark regionråd mener at Finnmarkseiendommen er strategisk viktig for samfunnsutvikling i kommunene i Finnmark. Derfor må finnmarkingene fortsatt ha full styring med FeFo

2019-03-09

Uttalelse fra regionrådsmøte 26-27 Februar

Finnmarkinger har krav på god beredskap!

 

Øst-Finnmark regionråd mener Finnmarkinger har krav på god beredskap, og at en samlokalisert nødsentral i Kirkenes er grunnmuren for fremtiden.

 

2019-03-09