th@ofr.no | 24 mars 2019

En viktig røst i øst!

Noen bilder fra Øst-Finnmark Regionråds møter

Øst-Finnmark Regionråds møte i Tana kommune 30. og 31. august 2010.
Møtet ble avholdt i Polmak på grendehuset.