th@ofr.no | 23 januar 2019

En viktig røst i øst!

Du er her: Forside

Styret vedtok på styremøte den 14 Mai to uttalelser.

Det ble lagd en uttalelse knyttet til rekefiske i fjordene i Finnmark som blant annet ble sendt til både nærings og fiskeridepartementet og fiskeridirektoratet. I tillegg vedtok styret en uttalelse som støttet Vest-Finnmark regionråd sitt  uttalelse om rassikring av veiene i Finnmark.