Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Siste nyheter

Kirkenes sykehus

Nye Kirkenes Sykehus må ferdigstilles!

Vi er meget bekymret over forholdene ved Nye Kirkenes Sykehus. Sykehuset er ikke ferdigstilt og det er store problemer ved akutt- og intensiv funksjonen ved sykehuset. Vi krever at Nye Kirkenes Sykehus ferdigstilles 100% med alle planlagte funksjoner og bygg. Dette inkluder også helikopterlandingsplass og tilhørende fasiliteter og funksjoner

Les mer...
vadsoUngdomssenterEkst-1600

Uttalelse Vadsø ungdomssenter

Tilbudet ved Vadsø Ungdomssenter et viktig tilbud for en utsatt gruppe i hele regionen, og en nedleggelse vil bryte opp en solid fagmiljø på et svært viktig samfunnsområde.

Les mer...
Kommune økonomi

Uttalelse kommuneøkonomien

Øst-Finnmark regionråd konstaterer at kommunene i Øst-Finnmark må foreta til dels store kutt i budsjettet for 2020. Situasjonen varierer fra kommune til kommune, men samlet sett må kommunene i regionen kutte om lag 110 millioner kroner i de respektive budsjettene for 2020. Kutt i denne størrelsesorden kan ikke gjennomføres uten at det påvirker kvaliteten og omfanget av tjenestene som tilbys i kommunene

Les mer...