Uttalelse/Pressemelding
 
Øst-Finnmark regionråd ber om møte med justisministeren:
 
Det er et nasjonalt ansvar å sikre mobildekning og nødnett 
 
 
- Noe lignende kunne aldri skjedd i mer sentrale strøk av landet uten at regjering og Storting hadde grepet inn øyeblikkelig. Øst-Finnmark Regionråd mener folk i regionen nå har krav på å bli tatt alvorlig og ber om at justis- og beredskapsministere Tor Mikkel Wara tar meg seg Telenor og kommer til Båtsfjord for å fortelle hvordan han tenker å sørge for at vi i framtiden skal unngå den totalt uakseptable situasjonen vi opplevde på fredag.
 
Det var fredag ettermiddag at kommunene Lebesby, Gamvik, Tana, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nordkapp og Porsanger ble uten mobilforbindelse og internett. I tillegg var også nødnettet nede og hurtigruta turte ikke forlate kaia i Vardø. Fiskebåten Nordstrand med 3 mann ombord meldte om alvorlig vannlekkasje på Vardøryggen. Bodø Radio gikk ut med Mayday, men ble brutt midt i sendingen da feilen oppsto. Etter dette mistet de all kontakt med båten. Det gikk 3 timer før det ble opprettet ny kommunikasjon og det kunne gått veldig galt. Fiskerne i Øs-Finnmark uttrykker stor bekymring og frykt for konsekvensene når slikt skjer. Denne påkjenningen skal ingen yrkesutøvere trenge å ha på jobb.
 
-  For oss i Regionrådet oppleves dette som en varslet katastrofe, sier Jensen. – Dette har vært tatt opp gang på gang uten at det ser ut til å noen som helst effekt. Vardø Radio ble lagt ned for under ett år siden fordi vi skulle få bedre sikkerhet ved kommunikasjonsutfall, vi opplever i dag det motsatte.
 
Øst-Finnmark Regionråd konstaterer at ansvaret for livsviktig infrastruktur overlates til private selskaper som ikke ser ut til å være i stand til å levere den kvaliteten og den driftssikkerhet som må forventes. – Her er må nasjonale myndigheter stille opp og ta på seg det overordnede ansvaret for befolkningens sikkerhet.
 
Fredagens hendelse viste nok en gang også hvorfor ny stamfiber må på plass. Øst-Finnmark regionråd ber regjeringen ved samferdselsministeren bidra til at dette blir satt på dagsorden.
 
Robert Jensen mener justis- og beredskapsministeren bør komme nordover og fortelle folk i Øst-Finnmark hvordan regjeringa vurderer gårsdagens fullstendig uakseptable situasjon og hva man akter å gjøre for å sikre at noe lignende ikke skal skje igjen. – Ordførerne og folk her har behov for å fortelle om hvordan det er å leve i en virkelighet der denne typen hendelser skjer igjen og igjen.