Regionrådet sammen med Troms og Finnmark Fylke, Berlevåg Kommune og Varanger Kraft møte den 14 Januar Nord-Norge benken på Stortinget. Det var 3 hovedsaker som ble tatt opp fra vår side.

Flyambulansetjenesten, Kirkenes Sykehus og behovet for forutsigbarhet for Varanger Kraft sin utbygging av Raggovidda.

Fra Stortingets Nord-Norge benk møtte:

 

·         Runar Sjåstad, Ap - Finnmark

·         Ingelill Olsen, Ap - Finnmark

·         Geir Adelsten Iversen, Sp - Finnmark

·         Kent Gudmundsen, H - Troms

·         Eirik Siversten, Ap - Nordland

·         Margunn Ebbesen, H - Nordland

·         Vetle Langedal, H - Finnmark

Vår delegasjon besto av:

·         Rolf Laupstad, Nestleder Regionrådet, Ordfører Berlevåg

·         Trond Haukanes, DL Øst-Finnmark Regionråd

·         Kjell Richardsen, Seniorprosjektleder Berlevåg Kommune

·         Tarjei Jensen Bech, Fylkesvaraordfører, Troms & Finnmark Fylke

·         Stein Mathisen, Direktør Samfunn og Kommunikasjon, Varanger Kraft

·         Hilde C J Mietinen, Assisterende Næringssjef, Troms & Finnmark Fylke

·         Hilde S. Bersvendsen, Seniorrådgiver, Troms & Finnmark Fylke

 

Regionrådet la frem følgene tiltak i forbindelse med flyambulansetjenesten

Helikopter må stasjoneres permanent i Kirkenes.

Kontrakten med forsvarets Bell helikopter må forlenges videre ut over 15 Januar. Uforsvarlig å skifte operatør på den hardeste vinteren. Vent til sommeren med ny operatør!

Ekstrautgiftene som er påført helseforetakene på grunn av problemene med fly ambulansetjenesten må IKKE belastes foretakene! Det vil føre til ekstra press på økonomien og gi dårligere service til befolkningen.

Det må straks bevilges midler til ferdiggjøring av helikopterplattformen ved Kirkenes Sykehus! Ca 20 mill Nok i investering.

 

Og for akuttberedskapen ved Kirkenes Sykehus

Helse Nord må få tilført midler for at de kan økete rammene til Finnmarkssykehuset slik at man kan plassere Kirkenes Sykehus på Nivå 2. (15-20 mill i ekstra bevilgning ut over dagens budsjett)

 

Varanger Kraft informerte om behovet for politisk hjelp til å unngå kravet fra NVE som kunne føre til inndragning av konsesjon for videre utbygging av Raggovidda. NVE har kommet med krav om å inndra alle vidkraftkonsesjoner som ikke er satt  i drift innen 2021. Det vil være ødeleggende for utvikling av prosjektet med å skape en grønn industriklynge basert på Hydrogen produsert av strøm fra Raggovidda.

 

Berlevåg Kommune informerte om deres planer for å skape virksomhet rundt den nye Hydrogenfabrikken. De fortalte også om hvordan man arbeidet opp mot OED for å selge inn hydrogen som fremtidig energikilde for drift av Svalbardsammfunnet. Troms og Finnmark fylkeskommune fortalte om satsningen som ble gjort for å utvikle en Hydrogen strategi og hvordan dette skulle bidra til å styrke satsningen på å gjøre fylket mindre avhengig av ikke-fornybare energikilder.

 

Stortingsrepresentantene var veldig fornøyd med få informasjon om den satsningen som nå ble gjort for å utvikle ny industri i Finnmark basert på fornybar energi. Alle var samstemt i at det ikke burde legges hindringer i veien fra NVE sin side til å utvikle Raggovidda vindpark trinnvis. Stortingsrepresentantene så helt klart at  det var behov for ha en permanent helikopterberedskapen i Øst-Finnmark. Videre fikk vi støtte for at Kirkenes Sykehus må løftes opp på akuttnivå 2. Stortingsreprentantene ba oss om å holde de løpende orientert om hvordan sakene om helikopterberedskap og akuttberedskapsnivå ved Kirkenes Sykehus utviklet seg.