Møte med Ekspertguppe1 (2).jpg

Møte med ekspertgruppa som skal utrede framtidig drift av luftambulansetjenesten.

 

16 Januar hadde Øst-Finnmark Regionråd møte med ekspertgruppa som skal utrede fremtidig drift av luftambulansetjenesten i Kirkenes.

 

Fra Øst-Finnmark Regionråd møtte

 

-          Ordfører Rune Rafaelsen, Sør-Varanger Kommune

-          Kommunelege Vadsø kommune Britt Larsen Mehmi

-          Trond Haukanes, Daglig Leder Øst-Finnmark Regionråd

 

Ekspertgruppens oppgaver

Formål: Utrede modeller for framtidig drift av den operative delen luftambulansetjenesten (ambulansefly og ambulansehelikopter).

 

Ekspertgruppen skal:

 • Beskrive utvikling og status (regelverk, organisering, kostnader og finansiering, grenseflater mot øvrig ambulansetjeneste, redningstjenesten mv)
 • Beskrive organiseringen av tjenesten i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, f.eks. Sverige og Danmark.
 • Gjennomgå erfaringer med operatørbytte og vurdere dette
 • Beskrive utfordringene med dagens organisering av luftambulansetjenesten
 • Beskrive aktuelle modeller for framtidig drift av den operative delen av luftambulansetjenesten, og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene:
  • Dagens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne
  • Modell med offentlig drift
  • Modell med drift av ideelle aktører

 

Andre modeller utover de ovennevnte kan også vurderes.

 

Ekspertgruppen leder av advokat Sven Ole Fagernæs.

 

Britt Larsen Mehmi ga en presentasjon for ekspertgruppa der konklusjonen var veldig klar. Luftambulansetjenesten må over på statlige hender. Dette vil sikre stabilitet i ansettelsesforhold og bygge opp kompetansen lokalt. At man nå har fått helikopter beredskap i Øst-Finnmark har forbedret beredskapssituasjonen vesentlig. Det har skap større trygghet i befolkningen etter mange måneder med usikkerhet på grunn av problemer rundt skifte av operatør.

 

Rune Rafaelsen var også klar på at situasjonen som man hadde opplevd på grunn av operatørskifte ikke måtte skje igjen. Skal man få stabilitet over tid må det bygges opp en lokal stamme av piloter og flyteknikere. Det får man ikke til uten stabile rammebetingelser som for eksempel en statlig overtagelse.

 

Vi benyttet også anledningen til å si klart ifra at luftambulansetjenesten i Øst-Finnmark må sees i sammenheng med akuttfunksjonen ved Kirkenes Sykehus. Med andre ord at sykehusets akuttavdeling blir satt opp til nivå 2 og at helikopterlandingsplassen blir ferdiggjort.

Møte med Ekspertgruppe4 (2).jpg