Her møtes lærere og elever fra Norge, Finland, Sverige og Russland. Og fra Russland kom det lærere og elever helt fra Tamyr i Sibir!

Duodij.jpg

Duodij

 

Viktigheten av å få samkjørt fagutdannelsene på tvers av landegrensene i vår region er noe blant annet OECD understreker i sin rapport om den Europeiske delen av Arktis. Som leder av Øst-Finnmark Regionråd, tidligere leder av Nord Norges Europakontor og med erfaring på grenseoverskridende opplæringsprogram, var jeg invitert til å holde foredrag for Norske, Svenske, Russiske og Finske politikere og personell innenfor undervisning og opplæring.

Trondapril2018

Trond Haukanes

 

På seminaret deltok også Statoil sin Jan Tore Nygård, Manager People & Leadership, Statoil Nord. Han understreket deres behov som selskap til å få fatt i flere faglærte personer fra regionen. Statoil ville ha bruk for mange typer arbeidskraft i den Arktiske regionen både innenfor

Jan Tore Nygård.jpg

Jan Tore Nygård

 

Det var utrolig intressangt å gå rundt å se på elevene som konkurerte innenfor en rekke fag, så som helsefag, bygg, rørlegger, elektro, rørlegging, reindrift, kokkefag etc.

helsefag 1.jpg

Helsefag

 

Bygg.jpg

Bygg

 

rørlegging.jpg

Rørlegging

 

Dette er i høyeste grad et folk til folk samarbeid som kan gi store gevinster for våre samfunn her i nord.