Regionrådet i Øst-Finnmark er svært urolig for ambulanseflytjenesten. Operatøren Babcock Scandinavian Air Ambulance oppfyller ikke kravene i kontrakten og det betyr redusert beredskap for befolkningen og det kan vi ikke akseptere.

 

Regionrådet konstaterer at man har satt inn Forsvarets Bell helikopter på 24 timers vakt i Kirkenes og et ambulansefly på dag i Alta. Vi forventer at disse ekstratiltakene blir værende helt til beredskapen har stabilisert seg. Også dersom dette skjer senere enn 1.1.2020.

 

Øst-Finnmark Regionrådene understreket at folk i Finnmark selvsagt skal ha den samme ambulanseberedskapen som resten av landet. Helseminister Bent Høie har det hele og fulle ansvar for at finnmarkingene får den tjenesten de har krav på, og det ikke akseptabelt å skylde på overgangsproblemer.

 

Øst-Finnmark Regionråd møter for øvrig Babcock Scandinavian Air Ambulance i Vadsø 13.desember.