Februar er vanligvis en møte og konferanse måned. Årets februar var intet unntak. Februar startet med KS sine Finnmarksdager, fortsatte med Øst-Finnmark Regionråd sitt rådsmøte ble avsluttet med Kirkenes Konferansen.

Regionrådet har nå satt i gang prosessen med å utforme en ny strategi for regionrådet. På regionrådsmøte i Kirkenes presenterte Morten Andersen fra BDO oss for strategiprosessen og den planlagte fremdriften. På vårt neste møte i Tana vil vi blant annet få presentert en spørreundersøkelse som BDO gjennomfører i disse dager blant regionens medlemmer og andre parter som har med regionrådet å gjøre. Dette blir både en spennende og viktig prosess!

Forøvrig har vi denne perioden kommet med en rekke høringer og uttalelser om aktuelle temaer som er viktig for regionen. Det er viktig for regionrådet å være en tydelig stemme, aktuell og synlig i samfunnsdebatten. De kan du finne på vår hjemmeside.

I forbindelse med Kirkeneskonferansen fikk jeg bruk for mine kontakter i Brussel og hjalp arrangøren med å få EU sin ambassadør innenfor arktiske saker, Marie Anne Coninsx, til å komme til Kirkenes. EU fører nå en aktiv Arktis politikk som vi kan utnytte her i nord. Dette er særlig viktig med tanke på byggingen av infrastruktur som jernbane og bredbånd.

 

Ann Marie Coninsx

Marie Anne Coninsx og Trond Haukanes

 

Et tema som også vil bli viktig for oss fremover er å sikre et godt tilbud innenfor videreutdannelse for befolkningen i Øst-Finnmark. Her er det jo gledelig å merke at søkningen til den nye sykepleierutdannelsen ved Campus Kirkenes er veldig stor. Mindre gledelig er det at det var bortimot 70 kvalifiserte søkere som ikke kom inn! Det er derfor uhyre viktig for oss å få utvidet dette tilbudet slik at vi i det minste kan få inntak hvert annet år. På vårt neste møte i Tana den 9 April skal vi møte UiT og ha dialog blant annet om utvidelse av tilbudet ved Campus Kirkenes og fornye samarbeidsavtalen med UiT.

 

Noe vi også tror blir viktig fremover, er å ha god dialog med Sametinget. Derfor har vi invitert dem til møte i Tana for å ha dialog med oss. Vi er veldig glad for den positive responsen vi har fått fra sametinget. Hvis vi forutsetter at regionreformen blir gjennomført så blir sametinget en enda viktigere samarbeidspartner for oss i Øst-Finnmark.

 

Vi er også inne i en prosess der vi prøver friske opp vår hjemmeside og gjøre den enda mer aktuell for våre leser. Til den jobben samarbeider vi med Christine Galschjødt som er grafisk designer. Kommer tilbake til det etter hvert.

 

Da er det bare å ønske leserne en riktig god helg med bilde tatt fra kontorvinduet mitt!

 

Mvh

Trond Haukanes

 

Utsikt-kontoret