For Øst-Finnmark regionråd har April blant annet bestått av regionrådsmøte i Tana, gjennomgang av dokumenter knyttet til høringen som kommer om den minste sjarkflåten, foredrag i Tornio under Arctic Skills der fokus var viktigheten av å skape en fagutdannelse som kan benyttes på tvers av landegrensene i Barentsregionen. Så var det Barentshavskonferansen som jeg og min kollega i Vest-Finnmark Regionskontor, Bente Olsen Husby, ledet en av dagene. Vi har også vært tilstede på Fiskeridirektoratets og Havforskningen sitt møte om en eventuell åpning av Tana og Porsangerfjorden for rekefiske.

I tillegg fikk jeg gleden av å innlede på Varanger SV sitt årsmøte om rammebetingelser for næringsutvikling i Øst- Finnmark.

Å skape gode rammebetingelser for utvikling av næringslivet er særdeles viktig. Det skjer veldig mye spennende i Øst-Finnmark for tiden. På kysten er det stor optimisme innen fiskerisektoren. Dette skyldes blant annet ferskfiskordningen, en ordning som gir fiskere og fiskeindustrien stabile rammebetingelser. Dette har ført til etableringer av ny fiskeindustri både i Mehamn, Båtsfjord og Vardø. Men vi må ikke hvile på laurbærene. Ordningen er under press. Derfor er det viktig at alle gode krefter jobber for at denne ordningen forblir permanent etter at den nå i år skal evalueres.

Å skape større og robuste arbeidsmarkedsregioner i Øst-Finnmark vil være avgjørende for om vi i fremtiden kan klare å beholde vår andel av befolkningen i Finnmark. Og da ikke minst vår egen ungdom. Dette må det jobbes mer med. Vi bør absolutt ikke la ideen med å få på plass en hurtigbåt mellom Vadsø og Kirkenes bli liggende i en skuff. Hvis vi kan dra nordsiden og sørsiden av Varangerfjorden tettere sammen vil vi kunne skape et kraftsentrum her i øst. «Varangerbyen» vil bestå av 16-17000 innbyggere som har pendleravstand. Det hadde vært noe!

Med det spennende hotellprosjektet i Vadsø under oppseiling og forlengelse av rullebanen på Høybuktmoen, vil behovet for rask og effektiv transport for turistnæringen også øke.

Det er med andre ord, ikke mangel på oppgaver å jobbe med.

Jeg vil avslutte med det jeg sa på årsmøte til SV i Vestre Jakobselv; Det som er bra for en kommune i Øst-Finnmark er bra for hele Øst-Finnmark!

Ha en strålende 1. Mai helg!

 

Mvh

Trond Haukanes