Bilde 1 Torget 310618.jpg

Mai er nå lagt bak oss og vi kan se tilbake på måned som har vært preget av arbeid knyttet til utarbeidelse av høringer og uttalelser, samt at vi har deltatt på et spennende arrangement der vi ble presentert for algenæringen. Å bruke tang og tare innenfor matvare og medisinsk industri er for så vidt ikke noe nytt. Taretråling har man drevet med i mange år langs kysten. Men det som er nytt her i Norge er at man nå satser på å dyrke tare med spesifikke kvaliteter.

Derfor var det stor interesse for seminaret som ble avholdt i Tana om Biomarine næringer. Her fikk vi presentert potensialet for denne næringen. Selv om denne næringen er forholdsvis ny i Norge er den på verdsbasis en stor næring. Forskerne som deltok på seminaret mente at forholdene lags kysten av Nord Norge var svært godt egnet for produksjon av alger. En av problemstillingene for å kunne utvikle næringen til å bli lønnsom er tilgang på arealer.  Derfor er arbeidet med kystsoneplaner viktig for at man skal kunne få på plass arealer som algedyrkerne kan bruke.

Bilde 2 Ole Jacob Broch.jpg

Ole Jacob Broch, Seniorforsker ,Sintef Ocean vis kart over potensielle områder langs finnmarkskysten som egner seg for taredyrking

 

Et annet spennende prosjekt som ble presentert for oss i Mai var Lerøy Aurora sine planer om å få til et visningssenter for sjømatnæringen med fokus på oppdrett. Det finnes en rekke slike visningssenter langs kysten av Norge. Det nærmeste er på Skjervøy i Nord-Troms. Der har dette blitt en stor suksess.

Et visningssenter skal gi både lokalbefolkningen og turister som besøker regionen innsyn i en viktig næring for Norge inn i fremtiden. Lerøy Aurora legger i dag siste hånd på søknaden til myndighetene for å få tildelt en visningskonsesjon. Øst-Finnmark Regionråd har i brevs form, gitt støttet til dette initiativet. Vi ønsker dem lykke til og håper de når frem i konkurransen.

Av høringer og uttalelser vi har laget kan jeg nevne ambulansesak uttalelsen og høringen om sjarkflåten.

Ambulansesak uttalelsen gjorde vi i samarbeid md Vest-Finnmark Regionråd. Dette er en sak som også har engasjert hele landet og i riksmedia. At en slik viktig infrastruktur for befolkningen i Nord Norge er i spill, er noe vi ikke kan akseptere.

Høringen om sjarkflåtens struktur i fremtiden har også vært heftig debattert i det siste. Øst-Finnmark Regionråd har støttet opp om Finnmark Fylkeskommune sin høringsuttalelse der man konkluderer med at man ikke ønsker at det kan samles flere kvoter på båter under 11meter.

Vi har også gitt støtte til Vest-Finnmark Regionråd sitt forslag om en ekstrabevilgning på 1 milliard kr til rassikring av veier i Finnmark og uttalt oss om tråling av reker i fjordene i Finnmark.

Ønsker man å lese mer detaljert om høringer og uttalelser så finner man det på vår hjemmeside.

Sommerferien nærmer seg med stormskritt og vi skriver i dag 1 Juni. Men det gjenstår ennå noen uker med hektisk aktivitet for Øst-Finnmark Regionråd før vi tar ferie.  Følg oss på gjerne på vår F-book side utover sommeren. Der tar vi ikke ferie! Forøvrig vil jeg være tilbake med en oppsummering i August.

Mvh

Trond Haukanes