Vel det har ikke bakgrunn i at det ikke har skjedd noe siden i Juni, snarere tvert imot! Og hvis man ser på bilde så har vi innimellom hatt en sommer med rekordvarme, også her i Øst-Finnmark.

Vadsø sommer 2018.jpg

Ikke hver sommer Vadsøværingene kan bruke sin egen «Copacabana ytrebyen» som i år.

Siden jeg startet i regionrådet for nesten et år siden har det vært viktig for meg å jobbe frem en strategi og en aksept blant våre folkevalgte og ikke minst blant publikum for rollen vi skal ha. Det arbeidet var et av hovedfokusområdene under det svært vellykkede regionrådsmøte vi hadde i Kjøllefjord i august. Her fikk vi tid til å drøfte hva vi har lykkes med, hva vi ikke hadde lykkes med, hvor relevant vi er og ikke minst hvordan vi ser for oss bruk av regionrådet fremover.

En av konklusjonene var blant annet at vi i større grad skal drive med aktiv lobbyering for viktige felles saker for Øst-Finnmark. Et annet punkt som ble drøftet var også hvordan vi skulle få operasjonalisert beslutninger tatt av regionrådet. Her trenger vi å få til en sterkere forpliktelse og oppfølging, skal vi lykkes.

La det være helt klart, vi er på vei. Vi har lykkes med å komme bredere ut til publikum i Øst-Finnmark og vi har blitt mer synlig også overfor regionale og nasjonale beslutningstakere, men det finnes fremdeles forbedringspotensialer. Heldigvis.

Forøvrig har vi startet en prosess med å oppgradere hjemmesiden vår. Vi håper den skal bli mer relevant og «levende» for vårt publikum. Forhåpentligvis så er den på plass i løpet av vinteren.

Jeg skal ikke repetere så mange av de sakene som vi har jobbet med den siste tiden for det legges fortløpende ut på vår hjemmeside og FB side, men kan nevne at havn, fiskeri, utdanning, reiseliv, og infrastruktur er i fokus.

Et eksempel er arbeidet med å synligjøre for sentrale politikere utfordringen knyttet til strømforsyning til Øst-Finnmark. Dette er en kritisk infrastruktur som nå er inne i en avgjørende fase for hvordan utviklingen i denne regionen blir for mange tiår fremover. Derfor er det viktig at NVE avviser Statnett sitt ønske om å slippe å søke konsesjon og å konsekvens utrede den nye 420Kv kraftlinjen fra Skaidi til Varangerbotn.

Dette er en sak som vi fra regionrådet jobber knallhardt med og som vi heldigvis har mange gode krefter til å hjelpe oss å fremme.

Vedlagt har vi momentlisten vi presenterte i Oslo for statsråden og for våre stortingspolitikere fra Nord Norge.

Ha en riktig fin høst!

 

Mvh

Trond Haukanes