Selv om bilde viser et nokså vinterlig fjordlandskap så bikker vi snart inn i den første vårmåneden, og dermed er lyset på fullfart tilbake til oss. Det har vært en begivenhets rik høst og vinter for meg som administrativ leder av regionrådet. Valget i høst førte til at mange representanter ble skiftet ut og nye medlemmer av regionrådet ble kom inn. Nå har vi fått gjennomført to regionrådsmøter og jeg føler at både jeg som administrasjon, og mine folkevalgte, har funnet en arbeidsform som lover godt for jobben vi skal gjøre for Øst-Finnmark fremover. Som en del har merket seg vil vi måtte skifte navn i løpet av dette året. Det skyldes på ingen måte at det er noe vi som regionråd har ønsket, men det er på grunn av den nye kommuneloven som trådde i kraft sist år. Det vil uansett ikke få noen praktisk betydning for den jobben vi skal gjøre. Og hva er det vi skal gjøre?

Det er selvsagt en dynamisk prosess, men for første gang så har vi nå et halvårlig virksomhetsplan som skal danne grunnlag for hva vi skal prioritere.

Her kan for eksempel nevnes at vi i samarbeid med KS Troms og Finnmark har besluttet å arrangere et seminar om beredskap i Øst-Finnmark. Dette med bakgrunn i situasjonen som oppsto etter operatørskifte innenfor luftambulansetjenesten og at vi er den eneste regionen i Norge uten fast helikopterberedskap. Vi ønsker med dette seminaret blant annet å sette fokus på en tverretatlig bruk av beredskapsressurser. Vi har invitert både Helse og Sosialministeren og Justisministeren til å delta på seminaret. Det vi ønsker å oppnå er at det blir en permanent helikopterresurss i Øst-Finnmark som tilnærmet kan fungere like bra som forsvarets Bell helikopter har gjort nå i vinter.

 

I forbindelse med åpningen av hydrogenfabrikken til Varanger kraft i Berlevåg nå i sommer skal vi i samarbeid med Troms & Finnmark Fylkeskommune arrangere et seminar om fornybarenergi som næringsutvikler i regionen. Grønn hydrogen kan bli en av de viktigste innsatsfaktorene for at Norge skal bli et 0-utslipps samfunn. Og det som er fantastisk er at her ligger vi i Øst-Finnmark helt i front. Dette fortrinnet må vi ta vare på!

 

Vedlagt er to uttalelser regionrådet fattet på sitt siste møte og som vi har sendt ut til både media og fagetatene.

 

Ha en riktig god vinterhelg!

 

Uttalelse Regjeringen må legge bedre til rette for at kommunene skal lykkes innenfor.pdf

Pressemelding . ØFR krever styrking av barnevernstjenesten.pdf