Deregulering av drosje næringen.

Samferdselsdepartementet sendte 1. oktober 2018 ut høringsforslag om nytt lovverk for drosjene.

 

Øst-Finnmark Regionråd registrerer sterk motstand mot det nye lovforslaget fra svært mange hold. Drosjenæringen, fylkeskommunene, som forvalter drosjepolitikken, og fra funksjonshemmedes organisasjoner, som berettiget frykter for tilbudet til sine medlemmer.

Drosjenæringen er en viktig del av infrastrukturen og samferdselstilbudet i Finnmark.

Med lange avstander og spredd bosetning frykter vi for at en deregulering av drosjenæringen vil gå ut over tilbudene i distriktene og gi et svekket tilbud til innbyggerne.

Vi støtter derfor Finnmark Fylkeskommunes krav om at dagens ordning med behovsprøvde drosjeløyver er den mest egnede måten å regulere drosjenæringa på og at ordninga bør opprettholdes.

Øst-Finnmark Regionråd ber derfor regjeringen sørge for at drosjenæringens får en lovregulering som gir best mulig tilbud til brukerne, og samtidig tilfredsstillende arbeidsforhold for sjåfører og forutsigbarhet fra drosjeeierne.