Arnfinn Andersen fra Universitetet i Tromsø og regionrådsleder Frank M. Ingilæ er opptatt av at fusjonen mellom UiT og HiF skal gi økt studietilbud i Øst-Finnmark

Dette er uttalelsen til Øst-Finnmark Regionråd:

Fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark

ØFR forventer at fusjonen mellom UiT og HiF fører til betydelig mer aktivitet og tilstedeværelse innenfor forskning og kompetanseheving i Øst-Finnmark på permanent basis.

Det må etableres campus i Kirkenes og forutsigbare, fleksible desentraliserte utdanningstilbud må leveres til alle kommunene i Øst-Finnmark.

UiT/HiF må videreutvikle fleksible studier/utdanninger som ivaretar Øst-Finnmark kommunenes behov for kompetanse.

Det er viktig at UiT/HiF har et godt samarbeid med og gjerne er samlokalisert med Øst-Finnmark kompetansesenter.