Under møtet til Øst-Finnmark Regionråd tirsdag 10. januar i Tana, ble ordfører Frank Martin Ingilæ valgt til ny leder. Han etterfølger Linda B. Randal som ledet rådet siste periode.
Ingilæ har vært nestleder i forrige periode og har dermed god kjennskap til rådets arbeid.
Med seg i styret fikk han ordfører Cecilie Hansen (Sør-Varanger) og ordfører Inga Manndal (Gamvik).
Som varamedlemmer ble valgt formannsmedlem Knut H. Busk fra Vadsø og ordfører Knut I. Store fra Nesseby.

Styret er rådets arbeidsorgan mellom regionrådsmøtene.