Etter en hektisk høst nærmer jula seg og jeg håper dere alle kan roe litt ned og samle krefter til et nytt spennende år.

Arbeidsutvalget og administrasjonen i Øst-Finnmark Regionråd har så langt som mulig forsøkt å følge opp de vedtak som ble gjort på det konstituerende møtet. Det har i første rekke dreid seg om oppfølging av ambulansesaken med dialog/møter med en rekke aktører og mediekontakt. I forbindelse med denne saken har vi også satt søkelys på situasjonen ved Kirkenes sykehus og vi har startet en jobb for å få et helikopter fast stasjonert i Kirkenes. Disse sakene følges opp videre gjennom planlagte møter med helsekomiteen på Stortinget rett over nytt år og møte med ekspertgruppa som er satt ned av helseministeren for å se på organiseringa av ambulansetjenesten.

 

Vi har jobbet med enkeltsaker/høringer og bidratt til at fiskerne fra Vest-Finnmark foreløpig ikke slipper inn i kongekrabbefisket i Øst-Finnmark? https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=70618

Arbeidsutvalget har forsøkt å få til seminar om kvotemeldinga, men det har vært vanskelig og vi har lagt det på is. Ronald har deltatt i høring på Stortinget om denne saken.

Vi bidrar inn i arbeidet med hydrogen som et satsingsområdet for næringsutvikling i Øst-Finnmark, både gjennom dialog med Finnmark fylkeskommune og ved at Trond har vært sammen med Berlevåg kommune på spennende møter i Belgia og Finland.

 

Det blir styremøte i Oslo 6.januar i forkant at NHOs Nord i sør-konferanse som arrangeres 7.januar. 6.januar har også Vest-Finnmark Regionråd invitert til fiskeriseminar.

På styremøtet skal vi planlegge arbeidet i 2020 med utgangspunkt i våre overordnede strategier. Dere må gjerne komme med innspill.

 

Dere må også huske å spille inn de sakene dere prioriterer i forbindelse med neste NTP – Regionrådet er som kjent invitert av den nye fylkeskommunen til å holde et innlegg på en egen innspillskonferanse 14. januar i Tromsø. (Jeg tror vi må være forberedt på at fylkeskommunen i flere anledninger kommer til å bruke regionrådene fordi det er vanskelig å invitere 39 kommuner til å si noe…..)

Når det gjelder samferdsel, minner jeg om at den nye fylkeskommunen skal ha ansvar for FOT-fly-rutene, et område som vi antakelig må å forberede oss på så tidlig som mulig.

 

Neste møte i Regionrådet er lagt til 11.-12. februar i forkant av Kirkeneskonferansen. Også her vil vi ha innspill til tema fra dere.

 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul, og godt nytt år.

 

Med vennlig hilsen

Leder i Øst-Finnmark Regionråd

Wenche Pedersen

Ordfører i Vadsø