På initiativ fra de tre regionrådene i fylket er dette framtidsrettede prosjekt nå under oppstart. Målet er at alle kommunene i Finnmark skal få etablert aktive ungdomsråd hvor ungdom er med i arbeidet med å utvikle sin kommune.
Ungdomsråd er valgt som et passende virkemiddel/metode for å komme i kontakt med ungdommer. Aldergruppa fra ungdomsskolen og opp til 25 år er målgruppen for prosjektet.
Etter søknad har Kommunal og regionaldepartementet innvilget 1,8 millioner kroner i tilskudd, Finnmark fylkeskommune 720.000 kroner mens kommunene i fylket bidrar med 3,9 millioner kroner i prosjektet.

Hilde Lyngedal Rollstad er ansatt som prosjektleder. Hun jobber til daglig på Lakselv videregående skole som miljøarbeider, samt faglærer innen barne og ungdomsarbeiderfaget. Hun vil ha hele fylket som arbeidsplass, med kontor i Vadsø. Dette blant annet for å kunne samarbeide tett med Finnmark fylkeskommunes egen ungdomssatsing. I tillegg vi hun ha hjemmekontor i Lakselv.

Utvikling og bo-lyst
Det overordnende mål for prosjektet er å få ungdom engasjert i det lokale stedsutviklingsarbeid samt utvikle tiltak som øker bo-lysta. Håpet er å bidra til at de negative trender innen demografi og befolkningsutvikling kan stanse. Ungdom ser utvikling og muligheter med et annet syn enn dagens politikere og beslutningstakere. Blant annet som følge av de muligheter som dagens informasjonsteknologi åpner opp for. Svært mange av de som i dag styret i kommunene var blitt vel etablerte politikere før internett, epost og den elektroniske kommunikasjonsmuligheten var oppfunnet. Noen var sikkert med på de politiske prosessene om Norge skulle innføre “fargefjernsyn” eller ikke! Å sikre at det blir en kombinasjon av livserfaring og ungt pågangsmot i kommunene vil være en oppskrift til suksess for å nå målet.

Med PC i hånda
Dagens ungdom er i større grad født med en PC i hånda enn med ski på beina. I tillegg har utdanningssamfunnet gitt helt nye muligheter for hvor utdanning kan tas og hvor jobb kan utføres. Mens mange i foreldre og besteforeldre-generasjonen knapt hadde vært i nabokommunen før de var blitt etablert med ektefelle og barn, har utallige av dagens ungdommer vært jorda rundt og besøkt de mest fjerntliggende land og kulturer før de slår seg ned og etablere seg.
Blant annet som følge av den globale kommunikasjonen settes det også andre standarder til hva som er et godt sted å bo på og hva lokalsamfunnet må inneholde av tilbud for bo-lysta skal bre seg. Slike momenter – og andre impulser - blir viktig å fange opp i arbeidet som prosjektet skal gjennomføre.
Skal lokalsamfunn lykkes i å utvikle seg, er det mange brikker som skal falle på plass. Blant annet satser prosjektet med ungdomsråd å få utviklet kontakten med Ungt Entreprenørskap i Finnmark. Gjennom et slikt samarbeid vil både det demokratiske system og det kreative utviklingsarbeidet i fylket utvikle seg positivt.
Prosjektlederen vil være på plass over nyttår. I tillegg skal alle kommunene etablere sin lokale kontaktperson som skal bidra til prosjektet med lokalkunnskap og lokale oppgaver. Prosjektet er en del av regjeringens nasjonale strategier for å øke bo-lyst og skape ny lokal stedsutvikling.

Bildetekst:
Hilde Lyngedal Rollstad fra Lakselv er ansatt som prosjektleder og skal bidra til at ungdom i Finnmark får større innflytelse på utviklingen lokalt og i fylket.