shutterstock_5624386.jpg

Øst-Finnmark Regionråd støtter Sør-Varanger Utvikling og Kirkenes Næringshage sitt initiativ for å få legge forvaltningen av det nye sammenslåtte investeringsfondet til et kompetent miljø i Nord-Norge, med ankerfeste i Sør-Varanger.

Kunnskapen i Finnmark og Øst-Finnmark spesielt, om næringsliv og politiske forhold i Nord-Vest Russland, gjør at det vil være helt naturlig at et slikt fond blir plassert i Kirkenes.

Med en slik plassering vil man kunne bygge videre og styrke den kunnskapsbasen på Russiske forhold som allerede er etablert i ØstFinnmark.

Vi ber derfor regjeringen legge inn som forutsetning i utlysningsteksten at fondet skal ha sitt kontorsted i Sør-Varanger.