Bildetekst: Regionrådsleder Frank M. Ingilæ (nærmest) sammen med diretør John Masvik i Finnmark Kraft, Trond Aarseth (FeFo) og styreleder Kjell Eliassen i Finnmark kraft.

På regionrådsmøte 1. og 2. mars i Kirkenes ble status for kraftlinjene i fylket drøftet. Rådet fikk førstehånds kunnskap over situasjonen gjennom innledninger fra Finnmark krafts og FeFos ledelse. Tidligere har rådet hatt møter med Statnetts ledelse i fylket. Basert på disse informasjoner uttrykker rådet stor bekymring over situasjonen for kraftnettet i fylket.

- I Finnmark har vi allerede en svært sårbar kraftsituasjon hvor strømforsyningen nærmest ”henger i en tråd”. Forsyningssikkerheten til fylket er fullstendig uakseptabel, påpeker rådet. De viser til hendelsen for kort tid tilbake:
“På kvelden 2. februar ved 19 – tiden ble ca. 10 000 mennesker uten strøm på Varangerhalvøya fordi sentralnettsforbindelsen mellom Varangerbotn og Finland falt ut. Dette som følge av at sentralnettet i regionen er drevet uten reserveløsninger. Dette var midt under en kuldeperiode med høy belastning i nettet og hvor det ble målt temperaturer ned mot minus 45 grader i Neiden-området. Forsyningssituasjonen var så vidt anstrengt at Statnett sendte ut varsel om sonevise utkoblinger fordi krafttilgangen tilgangen var redusert. En feil det tok en uke å reparere.”

Allerede i 2009 registrerte Statnett slike tilstander i nærmere 10 % av året. Selskapet har selv opplyst at dette er tilstander som må påregnes i inntil 40 % av året allerede i 2014, dersom ikke sentralnettet forsterkes. Dette er en uakseptabel og risikofylt situasjon både for befolkning og næringsliv i Finnmark, mener Øst-Finnmark Regionråd.

Regionrådet er gjort kjent med at i Statnetts Nettutviklingsplan, fra november 2011, ligger det planer for utbygging av ei 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn. Den knytter sammen linja Ofoten-Hammerfest (beregnet konsesjon 2013, forventa ferdigstilt 2017/18) og linja Varangerbotn-Skogfoss. Varangerbotn-Skaidi er tenkt videreført til finskegrensa som en del av en “Nordic Circle”.

Vi er også kjent med at Statnett arbeider for å få på plass elektrisitetsutveksling mellom Norge og Russland via Skogfoss i Sør-Varanger. Denne kan tidligst være på plass i 2015 og kan gi en midlertidig bedring av forsyningssikkerheten. Løsningen reiser samtidig problemstillinger knyttet til miljø- og sikkerhetspolitikk. En forsterket Russlandsforbindelse vil uansett ikke være en fullgod løsning for Øst-Finnmark.

Høy aktivitet i Barentshavet viser at oljebransjen har stor tro på drivverdige funn. Krav til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner fra land ligger der allerede. Kombinert med innvilgede konsesjoner på til sammen 320 MW vindkraftproduksjon i Varanger-området, forsterker det ytterligere behovet for at konsesjonsprosessen vedrørende 420 kV-linjen mellom Skaidi og Varangerbotn må startes umiddelbart, krever Øst-Finnmark Regionråd i sin uttalelse, og påpeker til slutt at linja Varanger-Skaidi er nødvendig av flere årsaker:

1) Statnett satser på fornybar energi, og satsinga på vindkraft i kommunene Lebesby, Berlevåg og Båtsfjord trenger økt linjekapasitet for å sende all den krafta som er planlagt.
2) “Grønt sertifikat”-vinduet er åpent til 2020. Linjene må være klare til da.
3) Med tanke på olje- og gassforekomster i Barentshavet trengs det linjekapasitet i forbindelse med landanlegg.
4) All næringsutvikling i Øst-Finnmark er avhengig av et stabilt kraftnett.
5) Malmproduksjon i Syd-Varanger er avhengig av økt og stabil krafttilførsel.