Øst-Finnmark Regionråds møte i Tana kommune 30. og 31. august 2010.
Møtet ble avholdt i Polmak på grendehuset.