Øst-Finnmark Regionråd anmoder om at NRKs distriktskontor med redaksjonsledelse fortsatt skal være i Vadsø. Rådet kan ikke se noen spesielle grunner for at den redaksjonelle ledelse skal flyttes til Alta nå som Finnmark igjen skal få et eget distriktskontor.

Regionrådet er fornøyd med at NRKs styre har vedtatt å gjenopprette distriktskontoret i Finnmark. Vi ser det som et ledd i den nasjonale og internasjonale utviklingen som kommer hvor Finnmarks posisjon nasjonalt blir stadig viktigere.
Men vi finner ingen begrunnelse for å flytte redaksjonen fra Vadsø til Alta. Spesielt ikke når
NRK allerede har et bygg og redaksjonen lokalisert i Vadsø.

En flytting av redaksjonen til Alta vil medføre flere negative virkninger. En flytting til Alta oppfattes som at NRK nedprioriterer Finnmarks fylkeshovedstad. Fylkets politiske og statlige ledelse er lagt til Vadsø med sine institusjoner. Å flytte til Alta vil medføre et brudd med den politikk som NRK har drevet i alle år hvor distriktskontoret landet rundt er lagt til det stedet i fylket hvor den politiske og statlige ledelse er. Dessuten var distriktskontoret i Vadsø det første som NRK bygde opp utenfor Oslo. En historisk linje brytes dermed uten noen nærmere begrunnelse.

Øst-Finnmark Regionråd ber om at Kulturdepartementet ved statsråd Hadia Tajik ta opp saken til behandling og sikrer at NRK Finnmarks distriktskontor med ledelse fortsatt er i Vadsø.