Fra nå i August vil Daglig Leder i regionrådet, Trond Haukanes, ha kontoradresse på rådhuset i Nesseby Kommune. I statuttene for regionrådet så skal kontoradressen til regionrådet ligge der som daglig leder har bostedsadresse. Så da daglig leder flyttet til Nesseby nå i vår så ble kontoret flyttet etter.

Med flyttingen til Varangerbotn vil kontoret så å si ligge midt i Øst-Finnmark. Det kan være praktisk når man skal dekke et så stort geografisk område som Øst-Finnmark. Ut over at regionrådet har fått nytt kontorsted så vil ikke flyttingen ha betydning for den daglige driften.

På bilde ser vi Ordfører i Nesseby, Knut Store, ønske Daglig Leder, Trond Haukanes, velkommen til sitt nye kontor på Rådhuset i Nesseby.