Øst-Finnmark Regionråd møtte Babcock i Vadsø sist Fredag.

Babcock med Driftssjef Hilde Sjurelv og Flygesjef Kent Antonsen kom på møte til Vadsø for å orientere om den siste tidens hendelser og tekniske problemer med sine fly.

Fra regionrådet møtte Ordfører i Vadsø og regionrådets Leder, Wenche Pedersen, Ordfører i Båtsfjord Ronald Wærnes og Daglig Leder i regionrådet Trond Haukanes.

Driftssjefen og flygesjefen utrykket full forståelse for den bekymringen befolkningen i Finnmark har hatt på grunn av de problemene man har med å operere flyene.

Flygesjef Kent Antonsen gikk grundig inn i de tekniske utfordringen man hadde hatt i oppstarten og hvordan disse var løst.

Hovedutfordringen har vert propellstyringen som førte til at man måtte sette 5 fly på bakken. Feilen er nå funnet og man vil om kort tid ha full produksjon.

En annen problemstilling som har vært mye omtalt er mangelen på piloter. Mangelen på piloter ved basen i Kirkenes har ført til at man til tider ikke har kunnet utføre ambulanseoppdrag. Per i dag er bare 1 av de 10 pilotene ved basen i Kirkenes lokalt ansatte. Å rekruttere piloter til Finnmark er en utfordring, men det er nå i ferd med å løse seg ved at man har gjort avtale med pilotenes fagforening om at en del av standby pilotene ved basen på Gardermoen nå knyttes til basen i Kirkenes.

Hilde Sjurelv informerte også om at den tekniske basen nå flyttes fra Gardermoen til Tromsø. Hun sa videre at helikopterressursen i Kirkenes, med et Bell helikopter stasjonert der,  er veldig bra uavhengig av problemene med ambulanseflyene deres. Hun oppfordret oss til jobbe politisk å få denne ressursen på permanent basis. Wenche Pedersen sa at dette var noe som regionrådet hadde høyt på agendaen.

Wenche Pedersen og Ronald Wærnes var fornøyd med den detaljerte og grundige informasjonen som var gitt på møtet, og utrykket håp og forventninger om at dagens tekniske og bemanningsmessige problemer nå blir løst.