Etter en del tids venting er nå Øst-Finnmark Regionråd å finne med egen hjemmeside.
Her vil ulik informasjon om rådet og fra rådet komme.
Vi vil så lagt det er mulig forøke å oppdatere siden slik at den er aktuell.

Her er fra vårt siste møte i Tana. Den 30 og 31. august ble det holdt møte i ØFR på Polmakmoen. Møtet ble holdt i Polmak grendehus.