Under tema utvikling av grønn energi i Finnmark fikk vi presentasjoner fra  Stein Mathisen, Varanger Kraft og fra Harald Dirdal, Grenseland. Stort engasjement fra salen knyttet til vindkraftutbygging, 420Kva linja inn til Øst-Finnmark og ikke minst mulighetene for å bruke vindkraft til å bygge opp en ny industri basert på produksjon av hydrogen. Regionrådet er i ferd med å utarbeide en uttalelse som legger vekt på at utbygging av 420Kva linjen er en forutsetning for å ta i bruk Øst-Finnmark sitt store potensial for fornybar energi.

Kjøllefjord 2018 1

Under tema; Reiselivsnæringen «Hvordan skal vi få mer lokal verdiskapning?» Fikk vi en interessant presentasjon fra Kåre Tannvik, Kirkenes Snøhotell, på hvordan vi kan skaffe 500 nye arbeidsplasser i reiselivsnæringen her i Finnmark. Han la frem konkrete ider på hvordan man sammen med FeFo kunne utnytte potensialet og muligheten som ligger i Finnmarksloven. Kate Persen fra FeFo fulgt opp med å si at hun var enig i at det var muligheter innenfor dagens lovverk, til å gi enkelt bedrifter eksklusiv rett til utnyttelse av FeFo sin grunn til næringsformål innenfor reiselivsnæringen. Hun viste til prøveprosjekt som FeFo kjørte opp mot enkeltaktører.  Det ble en livlig debatt blant forsamlingen etter presentasjonene.

Rådmann Harald Larsen presenterte også Lebesby kommune sin satsning på digitalisering og bruk av blant annet helseteknologi i arbeidet med å effektivisere driften i kommunen. Her er det mye å hente også for andre kommuner i regionen.

Det ble også tid til å presentere det pågående arbeidet som Fiskerigruppa i Båtsfjord gjør når det gjelder ferskfiskordningen. Dette er en ordning som tilfører finnmarkskysten fersk råstoff hele året. Men det er ikke noen tvil, enkelt innenfor fiskerinæringen ønsker den bort. Derfor har man satt i gang et prosjekt som skal vise hvor viktig denne ordningen er for kysten av Øst-Finnmark. Morten Andersen fra BDO presenterte arbeidet så langt. Øst-Finnmark regionråd har støttet dette prosjektet økonomisk. Den ferdige rapporten vil bli lagt frem i løpet av vinteren.Kjøllefjord 2018 2

Som ledd i arbeidet med regionrådets strategiarbeid hadde vi en et gruppearbeid for å tilbakemelding på hvordan medlemmene ser på arbeidet i regionrådet. Hvilke forbedringer man ønsker etc. Dette var også opptakten til strategiarbeidet som fortsatte på dag to, ledet av Hilde Sjurelv og Morten Andersen fra BDO.  Vi kommer tilbake til dette arbeidet senere i høst.

Vi fikk også anledning til å se oss litt rundt i Kjøllefjord. Først besøkte vi det nye rådhuset med bibliotek og kinosal. Det er imponerende hva man har fått til innfor fornuftige økonomiske rammer. Etterpå var vi på bedriftsbesøk hos Polar Seafood sitt nye anlegg i Kjøllefjord. Her ser man resultatet av offentlig privat samarbeid som har gitt Lebesby kommune et nytt bein å stå på. Landing av fisk i Lebesby har over doblet seg etter at dette anlegget sto ferdig.

Vi fikk også med oss besøk i storgammen til familien Utsi fra Tana. De har nå i mange år drevet turistvirksomhet i kombinasjon med reindrift. Her fikk vi servert kveldens middag sammen med fortellinger om livet som reidriftsutøver og turistvært. Utrolig flott opplevelse, og en unik stemning i en slik lavvo der vi var samlet rundt bålet. Her fikk der vi fikk servert tradisjonell samisk mat med en moderne vri.

Ellinor Utsi

Ellinor Utsi

 

På dag to fortsatte vi med strategiarbeidet og vi ser nå konturene av hvordan vår nye strategiplan vil bli. Denne ser vi frem til å få på plass i løpet av vinteren. Takk så langt til Hilde Og Morten!

Vi fikk også drøftet tema knyttet til felles barnevern vakt, Et pålegg som nå vil bli komme og som ifølge rådmann Jørn Aslaksen, Tana, vil bli en kostbar affære hvis vi ikke får på plass en felles løsning i Øst-Finnmark.

gruppearbeid Kjøllefjord 2018

Videre ble Finnmark Fylke sin eierstrategi i FeFo diskutert. Her ble det laget et innspill på vegne av Øst-Finnmark Regionråd som ble sendt til fylke, ført i pennen av rådmann Jens Betsi, Vadsø. Dette innspillet finner du på vår hjemmeside.

Til sist men ikke fikk vi en redegjørelse fra Ordfører Rune Rafaelsen om etableringen av 110 sentralen i Kirkenes. Det har kommet signaler fra Vest-Finnmark Regionråd at en del av de større kommunene i vest ønsker en ny gjennomgang av kostnadene og kompetansen knyttet til flyttingen fra Hammerfest. Disse signalene ser Øst—Finnmark regionråd med bekymring på og har laget en uttalelse som støtter den vedtatte etableringen i Kirkenes. Den finnes også på vår hjemmeside og FB side.

To nyttige og interessante dager var det i Kjøllefjord,og vi takker vertskapet i Lebesby kommune og Nordkyn Hotell for et hyggelig opphold.