Det er ikke bare fisk og krabbe vi er vesignet med her i det nord-østligste hjørne av Norge. Vi er også velsignet med vind. Mye vind. Faktisk så har kysten av Øst-Finnmark de beste vindresurssene i hele Europa!

Det har Varanger kraft funnet ut at man må utnytte. Raggovidda vinkraftverk i Berlevåg kommune har vunnet vindkraftens «Oskar» 3 ganger på rad. Det betyr at det er den vindparken som produserer mest effektivt.

Da Raggovidda ble utbygget var det klart for Varanger Kraft at man ikke ville kunne utnytte potesialet på grunn av manglende innfrastruktur i nettet. Da var det en del kloke hoder i Varanger Kraft og i Berlevåg som så muligheten i å produsere hydrogen. Hydrogen er en effektiv energibærer som kan benyttes til en rekke formål i tillegg til produksjon av strøm.

Berlevåg kommune har nå ansatt Kjell Richardsen som prosjektleder for hydrogenparken, som skal utnytte strømmen fra Raggovidda. Kjell var en av initativtakerne til få etablert hydrogenprosjektet som nå er under etablering i Berlevåg

Haeolus prosjektet ligger under EU sitt Horizon 2020-program, videre under FCH2 JU (fuel cell hydrogen joint undertaking). Det er flere forskningsaspekter i prosjektet; energilagring (lagre energi vha overskuddskraft fra vind), remote location (vise at dette kan gjøres på avsidesliggende plasser – steder med mye vind og dårlig nett), nettbalansering/mini-grid (vise at man kan etablere lokale mini-grid). I tillegg vise at man kan bruke elektrolyse som en nettbalansetjeneste. Elektrolysøren som blir installert har en effekt på 2.5 MW, med produksjonskapasitet på 1 tonn per døgn. (Hentet fra https://www.varanger-kraft.no/hydrogen/ 19.12.19)

Her er nettsiden til prosjektet, som beskriver de fleste detaljene og har løpende oppdateringer med nyheter: www.haeolus.eu

I månedskifte mai/juni neste år står Hydrogen Fabrikken i Berlevåg ferdig og produksjonen vil starte.

Det man nå har grepet fatt i fra Berlevåg kommune sin side er å få på plass forbruk av hydrogen i regionen. Derfor har man sammen med Varanger kraft og fylkeskommunen startet arbeidet med å markedsføre hydrogen overfor mulige kunder. I Berlevåg har man for eksempel lagt til rette for etablering av industri som kan utnytte hydrogen og spillvarme. Man ser på samarbeid med andre aktører i regionen, som for eksempel ØFAS, for å se om de kan utnytte hydrogen i sin produksjon ved biogassanlegget som er undrbygging i Båtsfjord.

Regionrådet er blitt engasjert i dette arbeidet fordi man har som uttalt strategi i regionrådet at man skal arbeide med energi og bidra til en bærekraftig utvikling av regionen.

Regionrådet har derfor sammen med Berlevåg kommune og ØFAS deltatt på en rekke seminarer, workshop og møter for å lære om hvilke potensial som ligger i produksjon av hydrogen. Vi har deltatt på workshop i Belgia hos Euro Trucks, som blant annet bygger om lastebiler fra konvensjonell drift til hydrogen for en rekke avholdsselskap i Belgia, Nederland og Tyskland. Vårt eget avfallslskap ØFAS var representert med Direktør Arve Øverland.  Undertegnede og prosjktleder i Berlevåg, Kjell Richardsen, var også med.

Vi var også tilstede i Finland uken etter, hvor hydrogenprosjekter over hele Europa ble presentert. På dette seminaret fikk vi knyttet viktige kontakter for utvikling av hydrogen produksjon og bruk i vår region. I Lappeennranta var Ordfører i Berlevåg, Rolf Laupstad, Kjell Richardsen og undertegnede med.

 

Det er en stor utvikling innenfor bruk av hydrogen som energikilde. Hydrogen prosjektet som Varanger Kraft har satt i gang har et voldsom potensial for vår region. Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan vi kan utnytte hydrogen som motor i bærekraftig næringsutvikling.

 

God Jul og Godt nytt Hydrogen År!