Rådet har etter valg på møtet 10. november 2015 fått følgende ledelse:

Øst-Finnmark Regionråds styre:
Leder: Robert Jensen, telefon: 95282184
Nedleder Stine Akselsen, telefon: 90127226
Medlem Frank M. Ingilæ, telefon: 46400201


Varamedlemer:
Wenche Pedersen, mindretallsmedlem Vadsø
Geir Knutsen, ordfører Båtsfjord
Rune G. Rafaelsen, ordfører Sør-Varanger

 

Regionrådet har kontor i Kirkenes i Næringsparken .
Telefon: 90110562. 
Trond Haukanes, daglig leder.