Regionrådet var sist uke på møte hos KMD sammen med Troms og Finnmark Fylke, Varanger Kraft og Berlevåg Kommune for å informere om satsningen på grønn energi i vår region. Vi ble møtt av Anders Wittrup og Ingrid Thorsen Norland fra regionalpolitisk avdeling. Vår delegasjonen informerte om satsningen som nå blir gjort rundt hydrogenprosjektet som Varanger Kraft er i gang med, basert på vindressursene fra Raggovidda vindkraftpark ved Berlevåg. Berlevåg Kommune informerte om deres prosjekter for å etablere aktivitet knyttet opp mot hydrogenfabrikken som skal starte opp i løpet av våren/sommeren i år.

Troms og Finnmarkfylke informerte om sin hydrogenstrategi hvor man tar sikte på å etablere et nettverk under prosjektnavnet «Hydrogensone Arktis».

Stein Mathisen fra Varanger Kraft informerte KMD at de har en utfordring knyttet til at NVE krever at vindkraftkonsesjoner må drifts settes innen 2021, ellers vil de bli inndratt. Det kan sette hele satsningen rundt hydrogenfabrikken i Berlevåg i fare. Varanger Kraft må ha forutsigbarhet, hvis man skal satse på videreutbygging av Raggovidda for produksjon av Hydrogen.

 

KMD var veldig glad informasjonen om hydrogenprosjektet i Berlevåg og vil gjerne bistå Varanger Kraft i å få til en utsettelse av kravet fra NVE om oppstart av hele konsesjonen i 2021.