Fra venstre: Geir Knutsen,Sigurd K.Rafaelsen, Knut Store, Rune Rafaelsen,Kjell Harald Erichsen, Alf Norman Hansen, Ragnhild Vassvik, Ronald Wærnes, Wenche Pedersen,Remi Strand,Helga Pedersen, Rolf Laupstad Monica Balto Anti og Ørjan Jensen

Regionrådet hadde sitt første møte etter kommunevalget. i Tana 18 November. Her ble det valgt nytt styre. 

Det nye styret består av Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen (AP),  ble valgt til Styreleder. Ordfører i Berlevåg Rolf Laupstad (AP), ble valgt til Nestleder og Ordfører i Gamvik, Alf Nordman Hansen (SV), ble valgt til styremedlem.

På sakslisten var det forøverig:

Tilpassning til ny kommunelov for regionrådene.

Det ble også vedtatt høring om kongekrabbeforvaltningen for 2020, Uttalelse om Ferskfiskordningen, Uttalelse om Kommuneøkonomien, Uttalelse om Vadsø ungdomssenter og uttalelse om flyambulanse situasjonen.

Vi fikk også orientering fra Helse Finnmark om et prosjekt der man tar i bruk digitale verktøy innenfor psykisk helsevern og rus med opprettelse av  ACT / FACT team i Finnmark