Høstens første regionrådsmøte ble avholdt i Båtsfjord i strålende høstvær.

På agendaen var blant annet:

Godkjenning av ny samarbeidsavtale og nytt navn. Samarbeidsavtalen ble vedtatt og det nye navnet er nå Øst-Finnmarkrådet. Styret har satt i gang en prosess for å få utarbeidet ny profil og logo i forbindelse med navneendringen.

Det ble også drøftet hvordan Øst-Finnmarkrådet skal arbeide med internasjonale prosjekter. Her ønsket rådet at man kom tilbake til en plan for hvordan dette arbeidet kan finansieres.

Vi fikk også en orientering fra politisk rådgiver i Fylkeskommunen, Ketil Steigen om hvordan fylkeskommunen så for seg utviklingen innenfor videregående skoler i det nye storfylke. Han sa blant annet at det sto fast at ingen videregående skoler skal legges ned, men at linjer på skoler kan bli justert etter behov og antall søkere.

Ordfører Ronald Wærnes orienterte oss om utviklingen av Båtsfjord. Imponerende hvordan kommunen har utviklet så variert næringsliv basert på sjømat.

Frank Kristiansen orienterte oss om hva den nye kvotemeldingen vil bety for fiskeindustrien. Slik ha så det ville ikke landsiden bli vesentlig berørt. Det vil være de som er på fangst siden som vil merke endringer. Blant annet gjelder det hva som skal skje med strukturkvotene. Frank var først og fremst opptatt av at man fikk beholdt ferskfiskordningen. Den kan ikke undervurderes når det gjelder aktivitet på kysten av Finnmark.

Til slutt fikk vi en veldig interessant orientering fra fagsjef næringspolitisk i Sjømat Norge, Stine Akselsen, Adm. Direktør i Cap Fish, Bjørn Ronald Olsen og Adm. Direktør i Norway King Crab om viktigheten av at Finnmark kommer på banen når det gjelder å få sin andel av den nye resursen, Snøkrabbe. Det arbeides nå aktivt fra Fiskebåt at fiske skal lukkes for andre enn de som allerede er inne i fisket. Denne resursen har et stort potensialt for å bli en viktig for sysselsetting på kysten av Finnmark. Hvis krabben tas med levende til land og prosesseres her vil det kunne bety mange arbeidsplasser. Derfor viktig at politikerne våre gir signaler inn til sentrale myndigheter at en del av denne krabben skal komme Finnmark til gode.

Som seg hør og bør fikk vi besøke Norges mest moderne filetfabrikk, Båtsfjordbruket, for å se hvordan en hypermoderne filetfabrikk fungerer. Omvisning og kyndig orientering av Direktør Frank Kristiansen.

Til slutt fikk vi også en omvisning på den nye Biogass fabrikken i Båtsfjord. En utrolig spennende og innovativ bedrift som vil sørge for at matavfall, landbrusavfall og fiskeavfall vil bli omdannet til biogass/biodiesel og gjødsel.

Vi må heller ikke glemme den flotte matopplevelsen, og det hyggelige vertskapet vi fikk oppleve ved Båtsfjord Brygge.

Båtsfjord 3.jpgbåtsfjord 1.jpg

Båtsfjord 2.jpgBåtsfjord 4.jpegBåtsfjord 5.jpegBåtsfjord 7.jpeg