Tradisjonen tro hadde regionrådet også i år sitt årsmøte i Kirkenes.

 

Her ble fjorårets virksomhet gjennomgått og regnskap godkjent. Årsrapporten i sin helhet vil bli lagt ut på hjemmesiden. Men i korte trekk kan det sies at mye av rådets kapasitet har blitt brukt til lobbyvirksomhet opp mot Statnett og politiske beslutningstakere for å sikre at man får tilstrekkelig strømforsyning for samfunns og industriutvikling i Øst-Finnmark. Lykkeligvis fikk vi Statnett til å snu i saken og kunne med glede konstatere at vår, og andres, trykk på saken hadde ført frem. Vedtaket om at Statnett skal konsesjonssøke 420Kva-linjen mellom Skaidi og Varangerbotn kom 29 Mars 2019. Å få på plass en slik linje er kanskje en av de viktigste forutsetningene for at vi skal kunne utvikle ny industri og næringsvirksomhet i Øst-Finnmark.

 

Det er heller ikke til å legge skjul på at høsten har vært preget av flyambulansetjenesten og akuttberedskapen ved Kirkenes sykehus. Her har vi sammen med en rekke andre arbeidet knallhardt overfor det helsepolitiske miljø for å få på plass en god beredskap for regionen. Som et ledd i dette kommer regionrådet til å ha et eget seminar i Oslo der vi setter beredskapen i vår region i fokus. Ved å legge dette seminaret til Oslo vil vi lettere få tilgang til det politiske miljøet som tar beslutninger.

 

Under møte i Kirkenes hadde vi en rekke gjester som orienterte oss om aktuelle temaer og prosjekter som involverer Øst-Finnmark.

 

Vi var så heldig å få besøk av Fylkesråd for Næring og Miljø i det nye fylket, Karin Eriksen, som redegjorde for hvilke saker som står på agendaen for å utvikle det nye fylket. Hun understreket at det å ta hele fylket i bruk var viktig for den politiske ledelsen. Men understreket også at mange ting  fremdeles var i støpeskjeen siden oppgavetildelingen fra staten og eventuelle økonomiske rammer til de nye fylkene, fremdeles var uklare.

 

 

 

Regionrådsmøte fylkesrås Karin Eriksen.jpgKarin Eriksen

 

Videre fikk vi en orientering fra Datakortet som kjører et prosjekt for alle kommunene i Øst-Finnmark for å kartlegge IT-Kompetansen blant de ansatte. Vi håper å få ferdig prosjektet i løpet av våren slik at kommunene da kan klargjøre hva behovet er i deres kommune for å gi sine medarbeidere intern opplæring.

 

Sør-Varanger Utvikling orienterte om tre prosjekter de var involvert i som kunne ha betydning for Øst- Finnmark. Først ute var Bredbådsfylket Troms ved Daglig Leder Dag-Kjetil Hansen. Han informerte om Arctic Connect, Internettkabelen som skal gå over polhavet mellom Asia og vil komme i land i Finnmark. Den kabelen kan få stor betydning for utvikling av næringslivet i hele Nord Norge og gi oss store fortrinn ved etablering av rekke typer næringsvirksomhet. Det neste prosjektet Sør-Varanger Utvikling presenterte var arbeidet som som var i gang med å utvikle prosjektet for Arctic Railway mellom Kirkenes og Rovaniemi. Her var det Ari Koponen fra Finestbay Area Oy som presenterte prosjektet og status. Til slutt fikk vi en presentasjon fra Nord Universitetet, ved kjell Stokvik,  sitt prosjekt om Beredskapslaboratorium Finnmark. Beredskapslaboratorium Finnmark» skal tilby skreddersydde kompetansepakker for næringsaktører, lokalsamfunn, frivillige organisasjoner og det offentlige beredskapsapparatet. Beredskapslaboratorium Finnmark skal være et samlingspunkt for kompetanseutvikling for beredskapsledere og ansvarlige aktører i næringslivet regionalt.

 

 

Kjell Stokvik og Kenneth Stålseth

Regionrådsmøte Norduniversitetet -SVU.jpgRegionrådsmøte tunnel selskap (2).jpgAri Koponen

Regionrådsmøte bredbådsfylke.jpgDag-Kjetil Hansen

 

Vi hadde også en orientering fra Grenseland AS ved Harald Dirdal. Han redegjorde for planene og det potensialet dette prosjektet har for utvikling av næringslivet i Finnmark og om statusen for utbyggingen.

 

Videre var Telenor ved dekningsdirektør Bjørn Amundsen på møte og orienterte om hvordan Telenor planlegger utfasing av kobbernettet og hvordan man så for seg videre utbygging av mobilnettet med 5G versjon.

 

Klimapartnernettverk Finnmark er et prosjekt Troms & Finnmarkfylkeskommune jobber med. Dette prosjektet ble presentert av rådgiver Kjersti Irina Rosanoff Aronsen. Klimapartnere er et offentlig‐privat samarbeid som formidler klimakunnskap, utvikler og fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for klimadebatt, og samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Målet for Klimapartnere Finnmark er å redusere klimagassutslipp, konkretisere arbeidet med grønn omstilling, og slik bidra til miljø‐ og klimavennlig samfunns‐utvikling i Nordområdene. Klimapartnernettverket har fått støtte fra Miljødirektoratet.

 

Regionrådsmøte Bærekraft (2).jpgKjersti Irina Rosanoff Aronsen

 

Siste dagen hadde regionrådet besøk fra UiT med Rektor Anne Husebekk i spissen. Anne Husebekk og Nina Emaus ga oss presentasjoner av henholdsvis fremtidige aktiviteter knyttet planer for UiT sitt Campus i Kirkenes, og for aktiviteten som er planlagt for å utdannelse av sykepleiere ved Campuset. Det ble en diskusjon om UiT sin rolle i Øst-Finnmark. Resultatet ble at det ble vedtatt å lage en arbeidsgruppe mellom UiT og regionrådet.

 

 

Regionrådsmøte Anne+WP (2).jpgAnne Husebekk og Wenche Pedersen

 

 

Anne Presentasjon Øst-Finnmark regionrådsmøte februar 2020.pptx

 

presentasjon Øst-Finnmark Regionråd_Sykepleierutdanningen_12.02.2020.pptx

 

Davvi presentasjon februar 2020.pdf

 

Arctic Connect - Status til Øst-Finnmark regionråd 200212.pdf

 

Finest Bay Area OY Presentation Feb 11th.pdf

 

Nord universitet Beredskapsforum.pdf

 

PP Klimapartnernettverk Finnmark.pptx