Inge Arne Eriksen

Inge Arne Eriksen.

Men først punkt på programmet var orientering fra Sametinget om næringspolitikk med fokus på fiskeri. Der fikk vi en grundig gjennomgang av Seniorrådgiver Inge Arne Eriksen knyttet til det arbeidet som gjøres fra sametinget for å styrke fiskerimiljøene i samiske forvaltningsområder. Blant annet så er sametinget representert i den blandede Norsk-Russiske fiskerikommisjonen som fastsetter den totale kvoten for Torsk, de deltar på reguleringsmøter og sitter i den internasjonale havforsknings kommisjonen.

Eriksen redegjorde også for Fjordfiskenemda, som på en måte er den maritime motstykke til FeFo. Nemda er helt uavhengig og jobber etter egne retningslinjer.

Det vil være viktig for Øst-Finnmark Regionråd å holde tatt dialog med sametinget fremover, ikke minst i forhold til Edissen utvalget sitt forslag til endring av kvotesystemet for fiskeriene.

Unni Sildnes

Unni Sildnes

Videre hadde vi en orientering fra Unni Sildnes knyttet til samarbeidsavtalen mellom Øst-Finnmark Regionråd og UiT. Mye har skjedd siden 2015. Det er økt aktivitet knyttet til Campuset i Kirkenes og man har fått oppstart på samlingsbasert sykepleierutdannelse og lærerutdannelse. Rådet ønsket absolutt å forlenge avtalen men man ville se nærmere på innholdet og jobbe frem et revisjon som kunne signeres senere i år.

Tana2 2018

Tana4 2018

Så var det strategi prosessen. Hilde Sjurelv og Morten Andersen fra BDO dro oss gjennom 3 ½ time med sikker hånd. Arbeidet med den nye strategiplanen blir uhyre viktig for fremtiden for regionrådet. Nå skal det legges grunnlaget for struktur, oppgaver og fokus for lang tid fremover. I løpet av høsten skal vi ha satt dette ned på papiret!