Rutegående godsruten på kysten, viktig for regionen.

 

1 Oktober 2018 ble den eneste rutegående godsbåten med tilbud til samtlige kommunale havner i Øst-Finnmark lagt ned.

Dette har vært en viktig tilbud til de områder på kysten som i perioder av året har utfordringer med vare og godstransport. Begrunnelsen for kuttene er som vanlig, dårlig lønnsomhet.

Når man tar i betrakting at det er en målsetning for regjering og storting å få mer gods over på kjøl og at staten gir tilskudd til å overføre gods fra vei til kjøl så er det sterkt beklagelig at man nå legger ned en slik godsrute.

På slike marginale ruter burde staten kommet med insitamenter som gjør at rederiene ser at man over tid kan ha mulighet for å bygge opp nok gods til at en slik rute kan bli lønnsom.

Vi vet også at kystruten (hurtigruta) reduserer sin godskapasitet fra 2021 i henhold til staten sine nye krav. Dette vil kunne føre til ytterligere kostnader for bedrifter som ligger slik til at man ikke har mange andre alternativ og samtidig øke mengden gods som vil bli overført til vei.

Øst-Finnmark Regionråd ber derfor regjeringen om å se på insitamenter som kan gi rederiene grunnlag for å vurdere nedleggelsen av godsruten på kysten av Øst-Finnmark på ny.