Øst-Finnmark Regionråd er et fellesorgan for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold - herunder også interkommunale løsninger. Rådet er sammensatt med medlemmer i følgende kommuner: Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø og Sør-Varanger.
I alle kommunene er det ordfører, en fra kommunestyrets mindretall samt rådmann som er medlemmer i rådet.

Rådet har etter valg på møtet 10. november 2015 fått følgende ledelse:
Leder Robert Jensen, ordfører Vardø
Nestleder Stine Akselsen, ordfører Lebesby
Medlem Frank M. Ingilæ, ordfører Tana
Varamedlemer:
Wenche Pedersen, mindretallsmedlem Vadsø
Geir Knutsen, ordfører Båtsfjord
Rune G. Rafaelsen, ordfører Sør-Varanger

Øst-Finnmark Regionråds ledelse:
Leder: Robert Jensen, telefon: 95282184
Nedleder Stine Akselsen, telefon: 90127226
Medlem Frank M. Ingilæ, telefon: 46400201

Regionrådet har kontor i Kirkenes i Næringsparken .
Telefon: 90110562. 
Trond Haukanes, daglig leder.