Ordfører Frank M. Ingilæ, Tana kommune

Stopp nedbyggingen av psykiatritilbudet i Øst-Finnmark

Øst-Finnmark Regionråd er svært bekymret for utviklingen innenfor voksenpsykiatrien i vårt område. Kort tid etter at det har vært en nasjonal satsing innenfor psykiatri, opplever vi i Øst-Finnmark at tilbudet til denne gruppa svekkes betydelig. Vi aksepterer ikke dette, sier rådets ordførere i en pressemelding.

Distriktspsykiatrisk senter Øst-Finnmark består av en rekke avdelinger innen barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri. Senteret dekker kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Deatnu-Tana, Nesseby-Unjárga, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø.

Helse Finnmark har vedtatt en halvering av antall sengeplasser hos DPS Øst-Finnmark i løpet av et par år. Den vedtatte nedbyggingen av tilbudet ved DPS Øst-Finnmark må stanses!

Før dette har man lagt ned Seidajok behandlingshjem, som hadde ansvar for barnepsykiatri. Dette tilbudet skulle etter nedleggelsen vært erstattet med ambulante team av en viss størrelse. Det ble aldri fulgt opp på en tilfredsstillende måte fra foretaket sin side. I dag har vi i Øst-Finnmark det dårligste psykiatritilbudet til barn og unge i nord. Dette er nylig dokumentert gjennom ventelister og har ført til store utfordringer for barn og mange foreldre som ikke får hjelp.

Direktøren i Helse Finnmark har nylig varslet at om noen år vil man legge ned alle sengeplassene hos DPS Øst-Finnmark. Disse skal erstattes med noen få plasser i det nye sykehuset som planlegges i Kirkenes. I dette tilfellet skal det også bli bygget opp noen ambulante team som skal erstatte deler av tilbudet.

Kommunene i Øst-Finnmark står foran store utfordringer med tanke på å gjennomføre samhandlingsreformen. Psykiatri vil være en vesentlig del av samhandlingsreformen om noen år. Det blir da svært merkelig at den ene parten i samhandlingsreformen allerede nå planlegger nedbygging av et så viktig tilbud til våre innbyggere.

En fortsatt nedbygging vil gi store utfordringer og kostnader for kommunene i Øst-Finnmark når dette helsetilbudet nå svekkes.