Pressemelding:

 

Øst-Finnmark regionråd, samlet til møte i Kirkenes 4. februar 2014 har enstemmig sluttet seg til uttalelsen vedrørende dette:

 

HELE FINNMARK SOM VISUMFRI SONE!

 

Vi vil at hele Finnmark skal bli en visumfri sone. Erfaringene med dagens etablerte visumfrie sone er positive. Samarbeidet mellom Norge og Russland kan utvides på med et slikt grep og vil skape ny vekst i nordområdet.

 

Regionrådet vil påpeke de positive erfaringene med den visumfrie sonen – grenseboerbevisene - som er etablert.

Vi ser utviklingsmuligheter for Finnmark, og særlig Øst-Finnmark ved å bruke de positive erfaringer vi nå har høstet. Vi trenger et konkret løft nå innen Nordområdepolitikken, sier regionrådets medlemmer i sin enstemmige uttalelse.

 

I 2013 var det 320.000 grensepasseringer ved stasjonen i Storskog. En kraftig vekst fra årene før. Kryssingene er det både nordmenn og russere som står for. I all hovedsak er grensehandel formålet med reisene. Men også en del russere benytter Kirkenes lufthavn som utgangspunkt for feriereiser.
 

Ny stor-region

Øst-Finnmark regionråd mener at tiden er inne for at resten av Finnmark kan ta del i denne utviklinga. Dersom hele Finnmark, med sine om lag 75 000 innbyggere og Murmansk oblast (fylke) med vel 300.000 innbyggere kunne bli «grenseboere», ville enda større muligheter åpne seg.

En «stor-region» som Finnmark/Murmansk vil skape ny vekst, øke handel og verdiskaping for hele området. Neste store skritt etter det kunne være en ordning med fri flyt av arbeidskraft innen regionen, mener Øst-Finnmark Regionråd som mener at dette bare er starten på en ny æra for Nordområdepolitikken.

 

--

Kontaktperson er leder i ØFR Frank M. Ingilæ, ordfører i Tana kommune.