Møte helse og sosial1.jpg

 

Styret i regionrådet var i Oslo etter nyttår og fikk møte med Helse og Sosialkomiteen på stortinget for å snakke om flyambulanse utfordringene, Kirkenessykehus sitt behov for å bli løftet til fra akutt  nivå 1 til nivå 2 og om behovet for å styrke spesialhelsetjenesten ute i kommunene.

 

Komiteen var godt kjent med utfordringene som hadde oppstått i forbindelse med operatørbytte på flyene. Her understreket vi at vi var fornøyd med de akutte grepene som helseministeren hadde tatt, men at vi på det sterkeste frarådet at man byttet operatør på helikopteret på denne tiden av året. Forvaret bør fortsette med sitt Bell helikopter frem til sommeren!

 

Vi ga også klar beskjed om at Kirkenessykehus må bli klassifisert som nivå 2 sykehus. Våre argumenter om lang avstand og klimatiske utfordringer tror vi alle i komiteen hadde forståelse for. Vi understreket også behovet for at sykehuset måtte få bevilgning slik at helikopterlandingsplassen blir ferdiggjort. Vi fikk også snakket litt om styrking av spesalhelsetjenesten ute i kommunene.