Regionrådet håper at sanksjonene mot Russland snart kan oppheves. I et kaldere internasjonalt klima er det folket i nord som opprettholder kontakten og dialogen med Russland. En kontakt som er varm og god.

 

Øst-Finnmark Regionråd ber også om at sonen for grenseboerbevis utvides ytterligere slik at hele Øst-Finnmark og området til og med på Murmansk by russisk side kan nyte godt av ordningen.

 

Murmansk 3.jpg

 

Regionrådet deltok på feiringa av 30 år med bilateralt samarbeid mellom Finnmark Fylkeskommune og Murmansk Fylke.  Finnmark fylkeskommune har vært en sterk og tydelig aktør i ale disse årene. Også mange av kommunene i Øst-Finnmark har vært aktive aktører og vi har som en klar målsetting å fortsette jobben både politisk, næringsmessig og med folk-til-folk-samarbeidet. – Regionrådet har i samtalene her også drøftet spørsmålet om utvidelse av den visumfrie sonen til å gjelde hele Øst-Finnmark.

 

På denne turen deltok Regionrådet på Murmansk Business Week og gjennomførte møter med politikere og næringslivsledere. Det ble også tid til besøk på Barentssekretariatets kontor i Murmansk.

 

Kirkenes/Vardø          15.11.2018

 

 

For mer informasjon og kommentarer:

                                  


Ta kontakt med Styreleder Robert Jensen 95282184

 

Vedlagte bilder kan benyttes som illustrasjon

 

Murmansk 1.jpeg