UTTALELSE

Viktig med tilstrekkelig politiberedskap i distriktene.

Finnmark politidistrikt mangler ifølge fagforeningen 60 stillinger for å være ok bemannet og ha den robustheten publikum forventer. Dette gir seg dessverre utslag i at det ikke er tilstrekkelig politi på vakt ute i distriktene. Vi er derfor glad over meldingen om at Finnmark Politidistrikt får 10 nye stillinger i 2019.

Stadige medieoppslag om lang responstid fra politiets, side bekymrer innbyggerne ute i distriktet. Derfor er det viktig at de nye stillingene blir prioritert slik at responstiden går ned og at man sikrer døgnkontinuerlig vakt i helgene også ute i distriktene. 

Øst-Finnmark Regionråd ber derfor Finnmark Politidistrikt om å prioritere de nye stillingene slik at distrikter får så kort responstid som mulig og at det finnes døgnkontinuerlig vakt i helgene.